Ομάδα βόλλεϋ Παμπαίδων

 Ομάδα Παμπαίδων 2015-2016

# ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Γαλάνης Χ.  
2 Χανταί Α.  
3 Διαμαντόπουλος Β.  
4 Τρίγκας Π.  
5 Εκμετζόγλου Φ.  
6 Σωτηρόπουλος Γ.  
7 Μιχαλόπουλος Γ.  
8 Παπαδάκης Φ.  
9 Μιχαλόπουλος Ν.  
10 Ρεντζής Φ.  
11 Μιχαλόπουλος Α.  
12 Πετρόπουλος Λ.  
13 Μηλιτσόπουλος Φ.  
14 Γεωργόπουλος Κ.  
15 Μπούργος Λ.  
16 Χριστιάς Η.  
17 Λαλιώτης Γ.  
18 Τσέλιος Ρ.  
19 Αβραμόπουλος Μ.  
20 Τσιόδουλος Α.  
21 Παπακανέλλος Γ.  
22 Μάρκος Ν.  
23 Τζούδας Γ.  
24 Σωτηρόπουλος Α.  
25 Παρασκευόπουλος Ν.  
26 Παπουτσιδάκης Κ.  

Προπονητής: Σταύρος Γεράνιος