Διάκριση για φοιτητές - αθλητές στίβου της Ολυμπιάδας

 591