Ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος για τον στίβο της Ολυμπιάδας

561