Χρυσό μετάλλιο από τον Ντεντόπουλο, ασημένιο από τον Τσορδιά

516