Μεγάλη διάκριση για την Ολυμπιάδα - 1ο επαρχιακό σωματείο στο πρωτάθλημα νεανίδων (άρθρο από την εφημερίδα «Π»)

454