Η Ιωάννα Αντωνοπούλου ελπίζει σε νέες επιτυχίες (άρθρο από την εφημερίδα «Π» (28/05/2015)

447