Εντυπωσίασε στην Ελβετία ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος της Ολυμπιάδας

 434