Πρώτη εμφάνιση και ρεκόρ για τον Στέφανο Γιαννακόπουλο

 421