Μεγάλη επίδοση από τη Δέπσοινα Μουρτά της Ολυμπιάδας - Κορυφαία στα 200μ.

 414