Καλή - Μακρή - Ρηγίνου (άρθρο από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

325