Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κ. Ντεντόπουλο (από την εφημερίδα Γνώμη)

273