Χρήστος Ξενοπανάγος - Στόχος το ομαδικό (από την εφημερίδα Πελοπόννησος)

 256