Πρόσκληση στην κοπή της Πίτας του τμήματος Στίβου του Σωματείου