Ιστορία

Η Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ιδρύθηκε το 1961 από μία παρέα φίλων του κλασικού αθλητισμού που συναντήθηκε στην ταβέρνα των Αφών Μπίρμπα και όρισε διοικούσα επιτροπή του νέου σωματείου Αθλητική Εταιρεία Πατρών ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Το πρώτο Δ.Σ. έγινε 21-12-61 και η πρώτη Γ.Σ. στις 15-4-62. Τα τμήματα που λειτούργησαν ήταν Στίβος, Μπάσκετ, Βόλλεϋ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κ.κ.:

  • Πολυμερόπουλο Χαρ. Πρόεδρο,
  • Κόρπας Παν. Α’ Αντιπρόεδρος,
  • Αγγελόπουλος Νικ. Β’ Αντιπρόεδρος,
  • Γιαννόπουλος Γρηγ. Γεν. Γραμματέας,
  • Μακρυγέννης Βασιλ. Ταμίας,
  • Ζαχαράτος Δημ., Παπαχριστόπουλος, Μπακέας Γ.Μπίρμπας Α., Καρκάτσας Κ., Καβαδίας Π., Καραγκούνης Π., Λάβδας Β., Σωτηρόπουλος Α., έφοροι τμημάτων.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ιστορία